{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

送貨服務須知

  送貨服務須知

  每張訂單在使用推廣代碼前,購物金額滿港幣$580 或以上,即可享免費送貨服務 (只限單一送貨地點)。
  如購物金額未滿港幣 $580,需另加$80運費 。

一般送貨時段:星期一至六 (14:00-19:00)

截單時間: 前一天 15:30

凡沒有升降機服務之送貨地址,送貨服務只限於地下

如有任何特別送貨需要,請於付款流程中「送貨時間」一頁的「特別送貨要求」一欄中列明,我們顧客服務部同事會致電給你作詳細安排及討論可行性。

下單後,送貨地址或選擇之送貨時段如有任何變更,請即時通知我們,以便安排。

本公司送貨上門服務並不包括將貨品搬運至屋内。因此,如在搬運期間引致屋內物品損壞,本公司不會對任何損失或損壞承擔責任及賠償。

當烈風訊號懸掛、紅色或黑色暴雨警告生效時或我們判斷為進行送貨並不安全的天氣情況下,送貨服務將會延期。本公司將會聯絡閣下更改送貨日期。

本公司有權隨時修改以上條款及條件,而無須事前通知。如有任何爭議,本公司的決定為最終的決定。